СМЕТКИ ЗА ТАКСИ

Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG46FINV91501216037373
BIC: FINVBGSF

Райфайзенбанк България АД
IBAN: BG54RZBB91551081975900
BIC: RZBBBGSF

Уникредит Булбанк
IBAN: BG81UNCR70001521404909
BIC: UNCRBGSF

*При изплащане на задължения следва да се посочи и номера на изпълнителното дело.

 

СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ

Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG45FINV91507116037365
BIC: FINVBGSF

Райфайзенбанк България АД
IBAN: BG10RZBB91551081975916
BIC: RZBBBGSF

Уникредит Булбанк
IBAN: BG87UNCR70001521404898
BIC: UNCRBGSF

*При изплащане на задължения следва да се посочи и номера на изпълнителното дело.

 

Допълнителни такси - хонорари за вещи лица и други разноски:

Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG64UNCR70001523674918
BIC: UNCRBGSF

*При изплащане на задължения следва да се посочи и номера на изпълнителното дело.

Титуляр на сметките: ЧСИ Румен Димитров

Free joomla templates by www.joomlashine.com